Sociale zekerheidsrecht

Iedereen die in Nederland woont en in de financiële problemen raakt, kan aanspraak maken op het sociaal zekerheidsstelsel. Dit stelsel van wetten en maatregelen zorgt ervoor dat mensen in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid toch een inkomen hebben. Het sociale zekerheidsrecht regelt de rechten en verplichtingen van alle partijen die met sociale zekerheid te maken hebben.

Uitkering van het UWV of gemeente

Als u niet kunt werken vanwege ziekte of werkloosheid, kunt u in de meeste gevallen aanspraak maken op een uitkering van het UWV. Denkt u hierbij aan een WW-uitkering, een WIA-uitkering, een Ziektewetuitkering of een Wajong-uitkering. Kunt u vanwege andere omstandigheden niet in uw eigen levensonderhoud voorzien, dan kunt u bij de gemeente terecht voor een bijstandsuitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand.

Meer informatie over uitkeringen

Problemen met uw uitkering?

Als het UWV of de gemeente een beslissing neemt over uw uitkering en u bent het daar niet mee eens, dan kunt u bezwaar maken. Het is verstandig om hiervoor een advocaat te raadplegen, omdat de regels omtrent het vaststellen van het recht op een uitkering behoorlijk ingewikkeld zijn. Het belang van een goede afhandeling is zeer groot; het gaat immers om uw inkomen!

Het gaat om uw inkomen!

Advocatenkantoor Fischer-Fuhler staat u graag bij in een procedure tegen het UWV of de gemeente. Het is onze rol om de juiste aanpak te bepalen, te bemiddelen, te onderhandelen en als het echt nodig is te procederen. Bel gerust voor een gratis en vrijblijvende afspraak. Tijdens deze afspraak beoordelen wij meteen of het zin heeft om bezwaar of beroep aan te tekenen. Ook zullen wij beoordelen of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Zo weet u meteen waar u aan toe bent!

Specialist in sociale zekerheidsrecht nodig?

Heeft u problemen met uw uitkering? Neem contact op en maak meteen een afspraak. Het gaat immers om uw inkomen!

Neem contact op