Iemand zonder Nederlandse nationaliteit kan zich niet zomaar in Nederland vestigen. Wilt u graag in Nederland wonen, dan heeft u mogelijk een verblijfsvergunning nodig. Om een verblijfsvergunning te krijgen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Advocatenkantoor Fisher-Fuhler is gespecialiseerd in het Vreemdelingrecht. We helpen u graag bij het aanvragen van een verblijfsvergunning of een asielprocedure. Ons kantoor is aangesloten bij Vluchtelingenwerk Nederland en de Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (SVMA).

Verblijfsvergunning voor uw partner

Heeft u een buitenlandse partner of woont uw familie in het buitenland, en wilt u zich met uw partner of familie in Nederland herenigen? Dan dient u een aanvraag machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) in te dienen. Als u vragen heeft over de procedure of hulp kunt gebruiken bij het indienen van de mvv-aanvraag, dan staat Advocatenkantoor Fisher-Fuhler u graag bij.

Asielaanvraag

Vluchtelingen uit bijvoorbeeld Syrië, Irak en Afghanistan kunnen in Nederland asiel krijgen als zij bescherming nodig hebben. Daarvoor moet er een asielaanvraag worden ingediend bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Heeft u vragen over de asielprocedure? Wilt u een herhaald asielverzoek indienen? Heeft u vragen over een visum, inreisverbod, ongewenstverklaring of denkt u aanspraak te maken op een verblijfsvergunning op medische gronden? Ook dan kunt u bij Advocatenkantoor Fischer-Fuhler terecht.

Advies over verblijfsvergunningen en asielprocedures

Onze medewerkers adviseren al jarenlang mensen die vragen hebben over verblijfsvergunningen en asielprocedures. We weten welke procedure de meeste kans van slagen heeft. Tijdens een geheel gratis en vrijblijvend gesprek zullen wij inventariseren welke aanpak het beste bij uw situatie past. Als blijkt dat u geen advocaat nodig heeft, verwijzen wij u door naar andere hulpverlenende instanties.

Vreemdelingenrecht advocaat nodig?

Zoekt u een gespecialiseerde vreemdelingenrecht advocaat in Emmen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op voor een gratis eerste gesprek.

Neem contact op

Need an Immigration Laywer?

Lawfirm Fischer-Fuhler offers advise about all kinds of residence permits, application for asylum, family reunion and medical care. Please contact our office for advise or an appointment.